SOUTĚŽ!!!

Vyhrajte lístky na představení Valmont
ve Stavovském divadle

Ve spolupráci s Národním divadlem jsme si pro vás připravili skvělou soutěž, ve které můžete vyhrát úžasný vánoční dárek - dva lístky do Stavovského divadla na představení Valmont.
Nakupte od 8. do 19. 12. 2018 na našem e-shopu za více než 2 500 Kč a budete zařazeni do slosování.

Národní divadlo balet 

VALMONT

Balet na motivy románu Choderlose de Laclose – Les liaisons dangereuses (Nebezpečné vztahy)

„Hra na svádění má jediné pravidlo: Nikdy se nesmíš zamilovat …“

 

Nebezpečné známosti Choderlose de Laclose je román psaný v dopisech. Líčí vztah dvou „libertinů", kteří ušlechtilé myšlenky filozofického libertinství znetvořili v mravní nezávaznost – markýzy de Merteuil a vikomta de Valmont. Pro své pobavení zasahují do cizích osudů, roztáčejí soukolí, jež je nakonec smete. Láska zbavená citů se stává uměním strategie, chladně vypočítané do sebemenších podrobností. Na tento cynický přístup k morálce a lidské zodpovědnosti nakonec doplácejí nejen nevinné oběti, ale i jejich honci. Je až krutě bizarní, jak snadno se můžeme dostat do hry života, jejíž pravidla ale určují jiní lidé. Nikdo není člověkem sám o sobě, ale utváří ho a ovlivňuje okolní prostředí. Někdy je obtížné rozeznat, kdy o sobě ještě rozhodujeme my sami nebo ostatní…

Příběh o cynických poživačnících vytvořil choreograf Libor Vaculík na hudbu Franze Schuberta a Pēterise Vaskse, v úpravě Petra Maláska. Komorní inscenace osciluje na pomezí tanečního divadla a činohry, Libor Vaculík nešokuje výpravným dílem, ale naopak se zaměřuje na jemné, citlivé vykreslení jednotlivých charakterů postav.

Hudba: Franz Schubert, Pēteris Vasks
Libreto: Zdeněk Prokeš, Libor Vaculík
Choreografie, režie: Libor Vaculík
Hudební režie: Petr Malásek
Světelná koncepce a výběr hudby: Libor Vaculík
Scéna: Martin Černý
Kostýmy: Roman Šolc

Světová premiéra: 26. 6. 2014 ve Stavovském divadle

 


 

Oficiální pravidla propagační spotřebitelské soutěže „Vyhrajte lístky na představení Valmont ve Stavovském divadle“

1. Pořadatel a administrátor

Pořadatelem propagační spotřebitelské soutěže „Vyhrajte lístky na představení Valmont ve Stavovském divadle“ (dále jen „soutěž“) je společnost Preciosa Beauty, s.r.o. IČ62060856, se sídlem Průmyslova 18, Jablonec nad Nisou, Česká republika (dále jen „pořadatel“). 

Administrátorem soutěže je pořadatelem pověřená společnost WMC Praha, a.s., IČ 265 09 954, se sídlem Plynární 1617/10 , Česká republika (dále jen „administrátor“). 

2. Termín konání soutěže a výrobky zapojené do soutěže

Soutěž probíhá na e-shopu www.preciosa-eshop.com (dále jen „e-shop“) v období od 8.12. – 19.12.2018 včetně (dále jen „rozhodné období“).

Do soutěže budou zahrnuty všechny nákupy výrobků e-shopu v hodnotě nad 2 500 Kč.

3. Účastníci soutěže

Soutěže se může zúčastnit fyzická osoba starší 18 let s trvalým pobytem na území České republiky, která splní všechny podmínky soutěže, uvedené v těchto úplných pravidlech (dále jen „účastník“).

4. Účast v soutěži

Účastník se zapojí do soutěže tím, že v průběhu rozhodného období:

a) Nakoupí a zaplatí produkty Preciosa na e-shopu ve výši 2 500Kč

b) Souhlasí s těmito podmínkami soutěže, včetně zpracování poskytnutých osobních údajů (tj. zadané e-mailové adresy, jména a příjmení, poštovní adresy a tel. čísla) v rozsahu těchto podmínek, za účelem doručení výhry.

Po skončení rozhodného období vylosuje soutěžní porota složená ze zástupců pořadatele jednoho výherce. 

5. Výhry a předání výher

Výhrou jsou 2 vstupenky na představení Valmont ve Stavovském divadle na představení v lednu 2019.

Vstupenky na představení vyhraje pouze 1 vylosovaný zákazník e-shopu.

Případná výhra bude výherci oznámena telefonicky a písemně  nejpozději do 20.12.2018.

Výhra bude výherci, který splnil podmínky těchto pravidel, zaslána do 24. 12. 2018. Pořadatel nenese žádnou odpovědnost za doručení výher či za jejich poškození nebo ztrátu během přepravy.

6. Osobní údaje a osobnostní práva

Osobní údaje nebudou dále předávány třetím osobám s výjimkou případu, kdy budou předány zpracovateli zajišťujícímu pro společnost zpracování osobních údajů na základě písemné smlouvy, a to vždy pouze v rozsahu a za účelem zpracování podle těchto pravidel.

7. Závěrečná ustanovení

Pro oznámení výher bude užita e-mailová adresa uvedená účastníkem při registraci. Nebude-li výherce reagovat ani na opakovaně zaslanou zprávu o výhře, jeho výhra bez náhrady propadá pořadateli.

Pořadatel nenese žádnou odpovědnost za jakákoli rizika a závazky související s užíváním výher. Nebezpečí škody na výhře přechází na výherce okamžikem předání výhry výherci.

Výherce nemůže nárokovat jinou výhru, než která mu bude vydána a nemá nárok výhru reklamovat. Výhry není možné alternativně vyplatit v hotovosti ani v jiném plnění. Výhry není možné vymáhat soudní cestou.

Ze soutěže jsou vyloučeni pořadatel, všichni zaměstnanci společnosti WMC Praha, a.s. (administrátor), všechny osoby podílející se na organizaci této soutěže, zejm. zaměstnanci všech spolupracujících subjektů. V případě, že se výhercem stane osoba, která je zaměstnancem uvedených společností nebo osoba jim blízká, výhra se neodevzdá. Stejně tak se výhra nepředá v případě, že administrátor nebo pořadatel zjistí nebo bude mít oprávněné podezření na spáchání podvodného nebo nekalého jednání ze strany některého z účastníků či jiné osoby, která dopomohla danému účastníkovi k získání výhry.

Pořadatel ani administrátor neručí za ztrátu či nedoručení jím (doporučeně) odesílaných poštovních zásilek nebo zásilek (doporučeně) zasílaných výherci v souvislosti s touto soutěží. Pořadatel neručí za chyby či poruchy na straně poskytovatelů webových služeb.

Pořadatel může termín konání soutěže prodloužit anebo jej zkrátit. Pořadatel si vyhrazuje právo kdykoli pozměnit pravidla soutěže, či soutěž úplně zrušit bez udání důvodů. Taková skutečnost bude uvedena na stránkách www.preciosa-eshop.com 

V případě rozporu mezi textem zkrácených pravidel uvedených v kterémkoli materiálu, prezentujícím tuto soutěž a těchto úplných pravidel, platí text těchto úplných pravidel.

Pořadatel tímto informuje účastníky, že na soutěžních webových stránkách může využívat tzv. cookies, a to výlučně za účelem usnadnění jejich technického chodu. Správu nebo zákaz cookies lze provádět nástroji všech běžných webových prohlížečů.

Výhry případně vyobrazené v reklamních materiálech jsou ilustrativní, nemusí co do barevnosti a motivu odpovídat vydané výhře.

 

V Jablonci nad Nisou 30.11.2018